učenici koji su kandidovani za nagradu Nastavničkog vijeća

Evidentirani učenici koji su na kraju II klasifikacionog perioda ostvarili uspjeh koji ih kandiduje za nagradu Nastavničkog vijeća:

Odjeljenje     Prema stanju na kraju II klasifikacionog perioda
                                                        Bez izostanaka                                Odlični i vrlodobri, najviše 2 izostanka

                   Skroz odlični           Odlični                         Vrlodobri
I/1                                                Garovic Marina
                                                     Husovic Alma
                                                    Kalac Ismar
                                                    Muric Adnan                                               Kurtagic Elzana(vr.d

I/2           Kurtagic Maida         Agovic Amra
                                                   Nurkovic Sanida

 


I/3          Kardovic Ema
              Čuljevic Fazila
                                                   Fejzic Arijalda
                                                  Kalic Maida
                                                 Zoranic Aida
                                                 Kosuta Haris
                                                 Kuc Elsan
                                                 Kalac Amer

 

I/4       Djecevic Murat
           Dedeic Kemal
           Dedeic Nervina
           Mujevic Emsal
            Muric Sejla
             Nurkovic Edin               Kalac Aldina
                                                     Kalac Larisa
                                                    Muric Meliha                                                 Tahirovic Demir(odl)
 

II/1
                                                    Kalac Anida
                                                    Kalac Samra
                                                    Pepic Ersan
                                                    Zoronjic Emil
                                                                                     Dacic Sarah              Zoronjic Emil(odl)
II/2      Bralic Aldina
            Zejnelagic Naja
            Halilovic Azra
                                                 Hadzialijagic Elda
                                                 Sabotic Sanita
                                                 Sutkovic Ilda
                                                 Bralic Almina
                                                Hajdarpasic Dzeneta                                            Felec Mela(odl)
                                                                                                                                  Kalac Mirnesa(odl)

II/3   Hasic Enisa
        Kajevic Aldijana
      Kajevic Aldin               Muric Bajram                                                            Bralic Samira(odl)
                                                                                                                               Nurkovic Kenan(s.od)
II/4  Alomerovic Irfan
      Dacic Drita
      Durakovic Lahira
     Korac Armin                    Agovic Rejhan
                                               Honsic Almir
                                               Hot Demir
                                               Kalac Nail
                                              Kozica Amila                                                           Kajevic Brahim

III/1  Muric Hatidza
         Pepic Maida
         Tahirovic Mirza             Hadzic Anela
                                                 Kalac Rijalda
                                               Skenderi Saida                                                      Hadzic Sefko(odl)
                                                                                                                                 Hasic Denis(odl)
                                                                                                                                 Hasic Haris(odl)
                                                                                                                                Kozar Elma(od)
                                                                                                                                Kuc Lejla(odl)
                                                                                                                                Nokic Amar(od)
                                                                                                                              Nurkovic Sajma(od)
III/2    Husovic Emina
           Kalac Ilma
           Kalender Anida
          Ledinic Fazila
III/3    Bibic Elzana
          Husovic Elzana
          Zecirovic Mirela                                                                                       Balic Adela
                                                                                                                             Beloica Irena(s.od)
                                                                                                                             Kurpejovic Tajla(od)
III/4    Bibic Minela
           Kuc Denisa
           Music Alina               Cikotic Ervin

III/5    Mujevic Albin
                                                                                                                              Agic Amina(odl)?
                                                                                                                               Kardovic Adisa(odl
                                                                                                                              Bulatovic Valentina(odl))
                                                                                                                               Husic Fazila(odl)
                                                                                                                            Nurkovic Almina(odl)
                                                                                                                            Nurkovic Melisa(s.od)
                                                                                                                            Sabotic Anis(odl)
                                                                                                                             Garovic Stefan(odl)
                                                                                                                             Rocenovic Jovana(od)
IV/1                                                                                                                      Ljeti Suada(odl)
                                                                                                                            Mujevic Elza(odl)
IV/2                                  Halilivic Arnes
                                        Kuc Jasmin
                                      Pepic Irfan
                                                                                                                           Nurkovic Jasmina(s.od)
IV/3                                    Muric Anida
IV/4  Nurkovic Samir
         Mujevic Majda          Djozovic Resad
                                           Kalac Emina                                                       Crnovrsanin Edo(od)
                                                                                                                         Garovic Miljana(od)
                                                                                                                         Hadzic Minela(od)
                                                                                                                         Husovic Eldina(s.od)
                                                                                                                       Kalac Tahir(s.odl)
                                                                                                                      Tahirovic Mirha(od)
UKUPNO      35                  40                                   1                                               36

Ukupno za nagradu nastavničkog vijeća 112 učenika ili 22.2 %