Spisak radnika škole kao i kratke biografije

a) Nastavno osoblje (Prezime i ime kao i kratka biografija) b) Spisak vannastavnog (administrativnog i pomoćnog) osoblja (Prezime i ime kao i kratka biografija)

 

 

a) Nastavno osoblje

 

1. Ljaić Agim Maternji jezik


2. Halilović Adela Maternji jezik  i Teorija književnosti

Rođena je 08.01.1985 godine u Rožajama. Završila je osnovnu školu O.Š. ’’Miroslav Đurović’’ u Bašči. Studirala je Filozofski fakultet u Nikšiću. Gdje završava Osnovne akademske studije, da bi godinu dana kasnije završila i specijalističke studije, čime postaje profesor maternjeg jezika i književnosti. Trenutno radi u Gimnaziji ’’30. septembar’’ u Rožajama kao profesor Maternjeg jezika.

 

 

3. Šabotić Mirsada Maternji jezik i Teorija književnosti

Rođena je u Peći. Završila je Filološki fakultet – odsjek srpski jezik i književnost u Prištini. U istom gradu, kao apsolvent, počinje da radi u srednjoj školi „Vuk Karađić“. Godine 1992, diplomira i vraća se u rodni grad gdje počinje da radi u ekonomskoj školi. Poslije godine dana dolazi u Rožaje gdje zasniva radni odnos u Gimnaziji „30. septembar“. Od 1995. do 2000. radi u Osnovnoj školi 25. maj, takodje u Rožajama. Međutim, od 2000-te godine ponovo zasniva radni odnos sa rožajskom gimnazijom gdje i dan danas radi. Udata je i majka četvoro djece.


4. Mujević Ismet Maternji jezik i Teorija književnosti

Rođen je 31.01.1955.godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu školu. Srednjoškolski dani protekli su mu u Prizrenu, studirao je i diplomirao u Sarajevu, na filozofskom fakultetu, na odsjeku za jezik i književnost. Od oktobra 1980. uz manje prekide, radi u Gimnaziji: 30.septembar i, i zmeđu ostalog, lektoriše tekstove u našem ,,Gimnazijalcu”. Profesor Mujević svoje široko obrazovanje izgrađuje godinama u kulturni život škole i grada kao zapažen animator kulture pisane riječi, publicista i sportski aktivista. Jedan je od prvih članova redakcije ,,Rožajski zbornik” lektor i saradnik u njemu,suorganizator i konferencije mnogobrojnih književnih večeri (između ostalih sa Desankom Maksimović, Mihajlom Lalićem, Čedom Vukovićem, Brankom Kostićem, Huseinom Bašićem i dr.). Godinama je kao novinar sarađivao u dnevnim listovima ,,Oslobođenju“ i ,,Borba“ uređivao i vodio na ,,Radio-Jupoku“ emisije Jezička kulura i pomoćni program, reportažne i druge emisije u TV APR. Dao je značajan doprinos uspješnoj organizaciji i izvedbi Festivala dječije pjesme ,,Zlatna pahulja,, kao veoma zapažen scenarista i tekstopisac. Lektor je mnogobrojnih knjiga i autor recenzija i kritičkih prikaza. U našoj školi je ranije uspješno rukovodio radom literarne sekcije, kao i školskim kvizom.


5. Nokić Selma Engleski jezik

Rođena je 02.03.1974. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i gimnaziju (prirodno-matematički smjer) završila je u Novom pazaru. Nakon završene srednje škole upisuje Filološki fakultet, odsjek Engleski jezik i književnost u Prištini. U Rožaje dolazi 15. septembra 1997. gdje radi i danas. Fakultet Engleskog jezika i književnost završava 1998.godine. Za vrijeme ratnog i post-ratnog perioda na Kosovu radi kao prevodilac i dopisnik novinara engleskog „SUNDAY TELEGRAPH „ i američkog lista „NEWSDAY „.  Zadovoljstvo joj je podučavati i doprinositi edukaciji mladih generacija u Gimnaziji „30. septembar“ u kojoj je njen djed Hazbo Fetahović radio kao prvi profesor matematike i bio jedan od osnivača.


6. Dacić Denisa Engleski jezik

Rođena je 11.12.1974. godine u Novom Pazaru. Gimnaziju u Novom Pazaru je završila 1994. godine. Poslije završene srednje škole odlazi u Tursku gdje usavršava Turski jezik, a potom se upisala na Filološki fakultet u Prištini –odsjek za engleski jezik i književnost. Od 1999. godine radi u Gimnaziji u Rožajama. Pored rada u gimnaziji, radi u Dječijem vrtiću „ Boško Buha“  kao predavač engleskog jezika.


7. Novalić Adil Engleski jezik

Rođen je 25.08.1977. godine u Beranama. Osnovnu školu završio u Trpezima. Srednju školu završio u Beranskoj Gimnaziji „ Panto Mališic “. Fakultet upisuje na Prištinskom univerzitetu, katedra za Engleski jezik i književnost. Diplomira 2005. godine. Počeo da radi 2002. godine u Osnovnoj školi „Bać“, a sada radi u Gimnaziji „30. septembar “ kao i u Srednjoj Stručnoj Školi u Rožajama .

 

8. Bulatović Danijela Engleski jezik

Rođena je 13.03.1982. godine u Prištini gdje je pohađala Osnovnu školu "Branko Radićević" kao i srednju "Prvu prištinsku gimnaziju". Do treće godine školovala se  u Prištini, da bi zbog ratnih zbivanja na Kosovu četvrtu godinu srednje škole završila u Leskovcu u Gimnaziji "Stanimir Veljković-Žele". Diplomirala je 2006. godine na Filozofskom fakultetu na katedri za engleski jezik i književnost na Prištinskom univezitetu sa središtem u Kosovskoj Mitrovici. Zasnovala je prvi radni odnos 2006. godine u Kruševcu u Osnovnoj školi "Velizar Stanković-Korčagin".  Januara 2010. godine počinje sa radom u Gimnaziju "30. septembar" u Rožajama. Nama preostaje da profesorki poželimo srećan i dug rad u našoj školi.

 

9. Dacić Hatidža Francuski

Rođena 25. novembra 1966. god. Osnovnu i srednju školu završila u Rožajama. Studije francuskog jezika i književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Prištini odsjek: francuski jezik i književnost. Poslije završenog fakulteta radnu karijeru započela je u Srednjoškolskom centru „30.septembar“. Poslije razdvajanja na dvije škole nastavlja sa radom u Gimnaziji „30.septembar“, gdje i danas radi. Tokom dosadašnje karijere obavila je dva staža u Francuskoj: 2002. god. u privrednoj školi „Accord“ u Parizu i 2007. god. u Univerzitetskom centru „Kavilum“ u Viliju. Učestvovala je na brojnim seminarima u organizaciji Francuskog kulturnog centra i Ministarstva prosvjete u Crnoj Gori. Učesnik je brojnih seminara za reformisanu školu. Na danima Frankofonije njene učesnice su dva puta osvojile drugo mjesto. Na državnom takmičenju su takođe imale zapažene rezultate.


10. Šabotić Almera Francuski jezik

Rođena je 14. 05. 1969. godine u Rožajama, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku srednje škole upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, odsjek za fiziku. Zbog izbijanja rata na ovim prostorima napušta Sarajevo, a 1993. godine upisuje se na Fiziološki fakultet u Prištini, odsjek za francuski jezik i književnost.
Diplomira 1998. godine, nakon čega zasniva radni odnos u Osnovnoj školi  „Miroslav Đurović“ u Bašči. Potom prelazi u JU Gimnaziju „30.septembar“, gdje i sada radi.
Uvijek je težila stručnom usavršavanju i učesnik je svih seminara i manifestacija. Takav marljiv rad je i pohvaljen sa strane prosvjetne inspekcije prilikom obilaska naše škole.


11. Dedeić Ćama Ruski jezik

Rođena je 10.03.1950. godine u Rožajama. Potiče iz porodice u kojoj se više od svega cijenio intelektualni rad. Osnovnu i srednju školu završila je u svom rodnom gradu. 1969/70. godine upisuje se na filološki fakultet u Prištini –grupa za ruski jezik i književnost koji završava 1974. godine, kada počinje da radi kao prof. ruskog jezika u Gimnaziji  “Brastvo i jedinstvo “ u Tutinu . Naredne godine zasnovala je radni odnos u Gimnaziju “30. septembar “ u Rožajama gdje i danas radi. Voli svoj posao radi ga sa entuzijazmom uvažava i poštuje svoje učenike .
Na pitanje o životnim pravilima prof.  je kazala : ,,Raditi i samo raditi, to je najveća sreća i dužnost.


12. Nurković Redžep Ruski jezik

Rođen je 07.01.1966.godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu. Filološki fakultet na odsjeku za ruski jezik i književnost na prištinskom univerzitetu upisao 1984.god., a na istom apsolvirao 1988.god. Kao apsolvent ruskog jezika počinje raditi u srednjoj kultorološkoj školi u Prištini. Radio je u u više osnovnih i srednjih škola: O.Š. "Bratstvo jedinstvo" Podujevo, O.Š. " Vlaznim Baškimi"  Mramor, Priština. Na odsluženje JNA stupio je 1990. godine u Skoplje. Poslije odsluženja JNA još dvije godine radio je u Gimnaziji "9. maj", Kosovska Kamenica. Godine 1993. počinje sa radom u Gimnaziji "30. septembar", Rožaje, uz dopunu norme u O.Š. "Balotiće" u Balotićima. Od 1997. godine radnik je srednje stručne škole u Rožajama kao profesor Ruskog jezika, uz dopunu norme u GImnaziji "30. septembar".


13. Kurpejović Nerkesa Turski jezik

Rođena je u Sjenici 1968.godine. Završila je Filozofski fakultet u Prištini; odsjek orijentalistika. Radila je u Danskom komesarijatu i državnoj arhivi. Od prošle godine turski jezik, je uveden kao novi izborni predmet i od tada je prof. Kurpejović član kolektiva Gimnazije ,,30.septembar’’. Profesorka Nerkesa se uspješno bavi prevodilačkim radom sa turskog jezika na naš jezik.

 

 

14. Kalač Moamer Turski jezik

Rođen je 02. 09. 1974. godine u Rožajama. Osnovno obrazovanje stekao je u Školi ‘’Mustafa Pećanin’’ u Rožajama. Srednju školu mašinski tehničar, takođe, je završio u Rožajama. Diplomirao je na ‘’Selcuk’’ univerzitetu u Turskoj, odsjek turski jezik Tomer i menadžment ekonomski fakultet. Već tri godine radi u Gimnaziji ‘’30.septembar’’.  Profesor Kalač je pohvalio saradnju naše škole i Turske vladine organizacije TIKA. Naime, ova organizacija je renovirala kabinet u kojem se izvodi nastava na turskom jeziku, koji izučava veliki broj naših učenika i donirala udžbenike turskog jezika. Profesor Kalač,  je takođe i prevodilac turskog jezika i sudski tumač za turski jezik.

 

 

15. Kuč Hasima Istorija

Rođena je 1954. godine u Tutinu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Tutinu. Nakon završene gimnazije upisuje se na Filozovski fakultet - grupa za istoriju u Prištini, koji završava 1971. godine. Prvo radno iskustvo stiče u  Osnovnoj školi „Mustafa Pećanin“ u koji radi školske 1981/82. godine. 1985. godine zaposlila se kao profesor istorije u Školskom centru „30. septembar“.


16. Ibrahimović Aldemar Likovna umjetnost i istorija


17. Kalač Alija Istorija

Rođen 15.8.1961. godine u selu Kalače. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama, a Filozofski fakultet u Prištini-odsjek za istoriju. I dalje živi u Kalačama, gdje je formirao porodicu. Zaposlen je kao profesor istorije u Gimnaziji i Srednjoj stručnoj školi.


18. Murić Ćama Muzička umjetnost


19. Mujević Mehdija Filozofija, Logika, Psihologija i Građansko obr. Malgić Adisa Sociologija, Sociologija kulture 

Rođen je 1950.godine u Balotićima gdje uči prva četiri razreda osnovne škole,druga 4 razreda uči rozajama u Osnovnoj skoli „Mustafa Pecanin“. Poslije osnovne škole završava gimnaziju društveno-jezičkog smjera, takođe u Rožajama. Studirao je filozofiju na filozofskom fakultetu u Skoplju. Prvi je diplomirani profesor filozofije iz Rožaja. Predaje i filozofiju i logiku u našoj skoli. Više puta je biran za rukovodioca stručnih organa u školi i sada obavlja dužnost predsjednika pedagoškog aktiva gimnazije. Uvjeren je da filozofijom treba da se bave, kako bi rekao filozof Epikur, mladić i starac. Mladić, da bi stareći ostajao mlad pomoću vrlina koje duguje prošlosti, starac, pak, da bi ne bojeći se budućnosti bio ujedno i star i mlad.
Profesor Mujević je, praktično, od dana zasnivanja radnog odnosa u gimnaziji 1986. godine, bio društveno-politički angažovan: bio je odbornik SO-e Rožaje, član Izvršnog odbora SO-e Rožaje, predsjednik pokreta gorana Rožaja...
Pored radnih zadataka koje obavlja u Gimnaziji, angažovan je u Osnovnom sudu U Rožajama kao sudija i porotnik.


20. Malagić Adisa Sociologija, Sociologija kulture

Adisa Malagić – rođena 28.06.1979. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Pljevljima, a Filozofski fakultet, odsjek za filozofiju i sociologiju u Nikšiću, gdje dobija zvanje – Diplomirani sociolog.
Još kao student bila je aktivista brojnih NVO, kao što su: Skener – Herceg Novi, CEDEM – Podgorica i Prizma – Sarajevo. Učestvovala je u organizaciji brojnih ispitivanja javnog mnjenja, fokus grupama i ispitivanjima društvenih problema.
Nakon završenog fakulteta vratila se u Pljevlja, gdje počinje da radi u Rudniku uglja AD Pljevlja, tačnije, u Sektoru za opšte, pravne i kadrovske poslove (2006 – 2007). Uz sve to, iste godine završila je i regionalnu školu evropskih integracija u Bijelom Polju, u okviru Centra za građansko obrazovanje. U periodu od marta do septembra 2009. godine, uz obuku koju je sproveo zavod Papilot iz Slovenije, volonterski je radila u privatnoj agenciji ZOPT (agencija za pomoć pri zapošljavanju) kao trener u radu sa teže zapošljivim grupama tzv. ranjivim grupama. Od oktobra 2009. do septembra 2011. godine, radila je u SMŠ „17. septembar” na Žabljaku. Tu, po drugi put, polaže Stručni ispit za rad u prosvjeti. Od 08. 09. 2011. godine radi u našoj školi.

21. Dacić Seida Pojedinac u grupi, Građansko obraz.

Rođena 01.12.1983. godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završila u Rožajama. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008.godine,odsjek Psihologija. Od septembra 2008. godine počinje sa radom u gimnaziji „30. septembar“. Trenutno, u školi predaje obavezni izborni predmet Pojedinac u grupi i Građansko obrazovanje. Za vrlo kratko vrijeme ova profesorica je istakla svoj savjestan prosvjetno-pedagoški rad kao i izvanredan metodološki pristup u saradnji i komunikaciji sa učenicima.

 

22. Šaljić Muhamed Matematika

Rođen je 01.02.1966. godine u Rožajama. Osnovnu školu završio u Tutinu. Srednju školu, smjer Prirodnjački- tehničar za organsku hemiju u Tutinu. Upisuje fakultet ( Višu Pedagošku Školu ) u Prištini, odsjek za mamtematiku. Diplomirao 1990. godine. Godine 2006. upisuje Matematički fakultet (doedukacija ) u Beogradu koji završava 2008. godine.
Radio kao učitelj od 1994. do 2004. godine. Kasnije zasniva radni odnos sa Gimnazijom „30. septembar “ gdje i danas radi.


23. Kalač Sead Matematika


24. Kurpejović Mehdija Matematika

Rođen je u Sređanima kod Rožaja 16. 02. 1962. godine. Osnovno obrazovanje je stekao u OŠ „Mustafa Pećanin“, a srednje usmjereno obrazovanje u ŠC „30. septembar“ u Rožajama. Četvrti stepen stručne spreme stekao je u GŠU „Inžinjer Marko Radović“ u Podgorici, gdje je steko zvanje građevinski tehničar u niskogradnji.
Studije matematike je završio na prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini.
Školske 1990/91. dolazi u svoje rodno mjesto i zapošljava se u ŠC „30.septembar“, koji se odma sledeće godine transformisao u dvije škole. Od 1994. godine radi u našoj gimnaziji nastojeći da stečena znanja iz matematike što kvalitetnije prenese mladim generacijama ovog kraja.


25. Agović Mersad Matematika


26. Ramović Sabaheta Geografija


27.  Markišić Halil Biologija i Biodiverzitet

rođen je u Vojnom selu kod Plava 1. januara 1948. godine.
Prva četiri razreda osnovne škole završio je u mjestu rođenja a ostala četiri u Plavu. Srednju poljoprivrednu školu završio je u Peći 1966. godine. Strudirao je na Filozofskom fakultetu, odsjek za biologiju u Prištini, gdje je diplomirao 1970. godine. Od 1970. godine radi kao profesor bilogije u Gimnaziji „30. septembar “ u Rožajama.Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu završio je 1979. godine poslije diplomsku specijalizaciju za nastavu biologije, a 1980. godine odbranio je magistarski rad na Prirodno-matematicom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje magistara biloških nauka.
Pedagoški Savjet Crne Gore 1995. godine unaprijedio ga je u zvanje Viši pedagoški savjetnik.
Dobio je nagradu „30. septembar “ koja se dodjeljuje povodom dana oslobođenja Rožaja.
Autor je ili koautor dva udžbenika „ Zaštita životne sredine “ i „ Laboratorijsko mikroskopska tehnika sa metodologijom istraživanja, jedne monografije „Ljekovito bilje i jestive gljive okoline Rožaja“, tri priručnika i većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti floristike i fitocenologije.

28. Agović Ago Biologija

Rođen je 25. 12. 1953. godine u Rožajama.
Osnovnu školu završio je u Rožajama. Srednje usmjeno obrazovanje steko je u školskom centru „30. septembar“ takođe, u Rožajama, i bio je među najboljim učenicima tadašnje gimnazije jezičkog smjera.
Upisuje se 1972. godine na prirodno-matematički fakultet – grupu biolagija – na Prištinskom univerzitetu. Završava fakultet sa visokim prosjekom - u roku.
Kao diplomirani profesor počinje sa radom u našoj gimnaziji 1976. godine, gdje radi i danas. Bio je u više mandata predsjednik Sindikata Skolskog centra „30. septembra“. U više mandata je bio predsjednik Zbora radnih ljudi, kao i član Savjeta u više mandata, odnosno, član školskog odbora. Bio je aktivista u organizaciji crvenog krsta, aktivista u Pokretu gorana, gdje je i nosilac Zlatne značke.
Omiljen je među svim članovima kolektiva, tako da je zadovoljstvo biti u njegovom društvu.
Inače je humanista. Bavio se glumom, tako da je u predstavi „Zoraj“, gdje je nastupio u ulozi direktora hotela (Đovani Bojardo), bio je jedan od boljih.


29. Dacić Suzana Biologija, Ekologija i Biodiverzitet


30. Bubanja Radomir Hemija


31. Dedeić Ramiza Hemija


32. Bajrović Radmila Fizika


33. Dedeić Daut Fizika

Rođen je 15.03.1957. godine u Detanama-Tutin-SR Srbija. Četiri razreda osnovne skole učio je u Godovu, a preostala četiri u Tutinu, kao i gimnaziju prirodno-matematičkog smjera. Još kao učenik osnovne škole, pokazivao je interesovanje za matematiku i fiziku. Posle završene gimnazije, upisuje u Beogradu prirodno-matematički fakultet – odsjek za fiziku, gdje diplomira 1981. godine. Sa radom počinje u ŠC „Bratstvo Jedinstvo“ u Tutinu 1981. godine gdje radi do 1986. godine, a onda se zapošljava u tadašnjem ŠC „30. septembar“, a sada gimnazija „30. septembar“ u Rožajama, gdje i sada radi.


34. Dautović Selma Informatika

Rođena je 31.7.1982. godine u Beranama. Osnovno obrazovanje stekla je u školi ,,25. maj” u Rožajama, školovanje je nastavila u Srednjoj stručnoj školi, takođe u Rožajama (smjer elektrotehničar računara). Po završetku srednje škole upisuje se na Tehnički fakultet u Čačku, na kojem diplomira 08.06.2007. godine. Danas radi kao profesor informatike u Gimnaziji ,,30. septembar” i Srednjoj stručnoj školi u Rožajama. Ona je jedan od novih profesora u našoj školi. Već u prvim nedjeljama svoga rada ostavila je pozitivan utisak, kako na učenike, tako i na profesore, i nadamo se da predstoje godine uspješnog rada.

 

 

35. Kurtagić Husein Fizičko vaspitanje

Rođen je 1952. godine u Rožajama. Osnovnu školu završio je u Rožajama a petogodišnju srednju fiskulturnu učiteljsku školu u Skoplju. Nakon toga upisuje i završava Fakultet za fizičku kulturu u Sarajevu. Kao prvi diplomirani profesor fizičkog vaspitanja iz naše sredine zapošljava se 1974. godine u ondašnju Gimnaziju „30.septembar“ u kojoj i danas radi.


36. Bećović Iso Fizičko vaspitanje

Rođen je 1.1.1958. godine u Rožajama. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a srednju školu za fizičku kulturu (DIF) završava u Skoplju. Postdiplomske studije završava u Kruševcu. Istaknuti je sportista i sportski radnik. Bio je trener odbojkaškog kluba „Rožaje“. Sa svojim klubom je državni prvak 1995. godine (ženska selekcija). Pored toga, instruktor je skijanja i plivanja. Istakao se i kao organizator brojnih sportskih priredbi u našem gradu i školi. Danas radi u OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ na Skeprepači kao i u gimnaziji „30. septembar“.


37. Lukač Brigita Fizičko vaspitanje i Izabrani sport


 


b) Spisak vannastavnog (administrativnog i pomoćnog) osoblja

1. Murić Fejzo Direktor

Naš direktor Fejzo Murić rođen je 1961.godine u Rožajama, u malom selu Klanac. Osnovnu školu, kao i srednju završio je u svom rodnom gradu. Poslije mature imao je obavezu da odsluži vojni rok. Nakon odsluženja vojnog roka 1981. godine upisuje višu pedagošku školu u Prištini, kao polaznik smjera tehničkog obrazovanja, a sa svoje 22 godine tj.1 983. godine završava ovu školu. Kao najbolji student Prištinskog univerziteta koji je u to vrijeme bio jedan od najprestižnijih u Jugoslaviji dobija priznanje ,,Istaknuti student’’. Iste godine zasniva radni odnos u ŠC ,,30.septembar’’. U tadašnjem ŠC a današnjoj gimnaziji on dobija radno mjesto profesora proizvodnog rada.5 Godina kasnije 1988. godine završava Tehnički fakultet u Čačku, kao polaznik smjera Tehničkog obrazovanja.1996. godine diplomirao je na Filozofskom fakultetu, koji je u sklopu Univerziteta Crne Gore. Diplomirao je na smjeru Tehnike i Informatike.
Podjelom ŠC ,,30.septembar’’ na Gimnaziju i Mješovitu stručnu školu on zadržava stalno radno mjesto profesora informatike u Gimnaziji ,,30.septembar’’. On istovremeno radi u Mješovitoj stručnoj školi ali samo radi dopune norme. U svojim gimnazijskim danima bio je predsjednik Školskog odbora u četvorogodišnjem mandatu. Kao i mi i naš direktor je u ovim godinama bio tehnički urednik školskog lista ,,Gimnazijalac’’. Ali za razliku od nas on je bio jedan od pokretača ovog lista. Učesnik je više seminara iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, ljudskih prava i sloboda. Takođe je vrlo aktivan i u politici, a ujedno je odbornik SO-e Rožaja. Kao novi direktor će sigurno biti uspješan jer ima iskutava u radu sa učenicima.


2. Pepić Sanela Pedagog

Rođena je 15.04.1980. godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završila je u svom rodnom gradu. Godine 2000. upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek pedagogija. Po završetku studija, brani svoj diplomski rad na temu ‘’Uticaj obitelji na psiho-fizički razvoj djece’’’. Obavila je godinu dana pripravničkog staža u školi “25.maj”. Radni odnos zasnovala je 25.12.2009. godine. Skoro dvije godine radi kao pedagog u Gimnaziji “30.septembar” u Rožajama. Na pitanje kako se uklopila u kolektiv naše škole, Senala odgovara: ‘’’Uživam u svom radu, naravno zahvaljujući podršci svih članova u kolektivu i naravno ono što me najviše motiviše da budem uspješna u svom radu, jeste rad sa učenicima. Moj rad ima važnu ulogu u saniranju, programiranju i racionalizaciji vaspitno-obrazovnog rada. Trudim se da primjenjujem izvanredan metodološki pristup u saradnji i komunikaciji sa učenicima, kako bi me dodatno učinilo savremenim pedagogom’’.


3. Kuč Fehmija Sekretar

Rođen 15.3.1950.godine u Biševu, opštini Rožaje. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Rožajama. Studirao na Pravnom fakultetu u Prištini. Po zanimanju pravnik. U ovoj ustanovi radi od 20. Oktobra 1978.g. gdje i danas radi.


4. Nurković Medo Računovođa i blagajna
5. Hodžić Ismet Domar
6. Murić Kima Higijenski radnik
7. Čivović Šadija Higijenski radnik
8. Ćorović Mirsada Higijenski radnik