Istorija Škole

Uvod...

 

 

S obzirom da u Beranama postoje svi prostorni i kadrovski uslovi za rad ove škole, dobijena je saglasnost Skupštine opština Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav o otvaranju Medicinske škole, te je i Ministarstvo prosvjete i nauke RCG dalo saglasnost da od 1. septembra 1995. godine pocne sa radom Medicinska škola u Beranama kao Podrucno odjeljenje JU Medicinske škole iz Podgorice.

Skupština opštine Berane je na sjednici od 27. 07. 1995. godine donijela Rješenje o prenosu prava korišcenja zemljišta i dijela zgrade Streljackog saveza Berana, bez naknade, sa Opštine Berane na Ministarstvo prosvjete i nauke za potrebe Đackog doma. JU Gimnazija "Panto Mališić" u Beranama je ustupila odredeni učionicki prostor i dala na upotrebu kabinete i fiskulturnu salu.

 Za koordinatora nastave imenovan je Vojin Raković (koji je bio i prvi direktor škole), profesor geografije u Gimnaziji "Panto Mališic".

Srednja medicinks škola "Dr Branko Zogović" iz Berana radi kao samostalna ustanova od školske 1995/1996 godine.

Školu trenutno pohađa 761 učenik koji se obrazuju za IV stepen stručne spreme. U školi postoji 8 smjerova:

- Zdravstveni tehničar,

- Fizioterapeutski tehničar,

- Ginekološko-akušerski tehničar,

- Zubno-stomatološki tehničar,

- Laboratorijski tehničar,

- Farmaceutski tehničar i

- Sanitarno-ekološki tehničar.

Praktična nastava se izvodi u školskim kabinetima, Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Beranama koje se nalaze u neposrednoj blizini škole.

Od februara 2011. godine škola je dobila sopstveni školski prostor. Direktor škole je Žarko Raičević (profesor hemije), a pomoćnik direktora je Gordana Milićević (profesor ruskog jezika).

Zbog svojih uspjeha u vanškolskim aktivnostima i projektima dobri smo ambasadori škole kako u državi tako i van njenih granica.