ISTORIJA ŠKOLE

====================================================

 

OSNOVNA ŠKOLA "25. MAJ" ROŽAJE


Osnovna škola '25. Maj' počela je sa radom 1. septembra 1981. godine, kao dio Udruženih osnovnih škola Rožaja. Rukovodilac radne jedinice bio je Omer Dacić.
Na početku školske 1981/1982. godine upisano je 1.052 učenika, podijeljenih u 32 odjeljenja. Prosjek učenika u odjeljenju je 33 učenika.

Na kraju školske 1981/1982. godine od 1.052 učenika bilo je odličnih 311, vrlo dobrih 242, dobrih 332, dovoljnih 119. Sa pozitivnih upjehom 95,63 % učenika.
Pri školi je radilo 20 sekcija. U sekcijama je bilo obuhvaćeno 710 učenika u 83 grupe. Škola je bila domaćin opštinskog takmičenja učenika. Takmičenje je postalo tradicionalno.
Školske 1986/1987. godine rukovodilac je bio Mušan Nurković. Te godine je upisano 1.052 učenika. Škola dobija novog rukovodioca od 15. maja 1986. godine. U školi su otvorene nove sekcije, posebno se ističe sekcija mladih šahista.
SO Rožaje 9.10.1990. godine donosi Rješenje o postavljanju - imenovanju v.d. direktora samostalnih osnovnih škola na teritoriji opštine Rožaje čime je izvršena dezintegracija Udružene osnovne škole Rožaja, i time stvaranje samostalne škole '25. Maj'. Za v.d. direktora škole izabran je Luboder Zećir.
Danas Osnovnom školom '25. maj' - Rožaje rukovodi Safet Feleć. Škola je moderna obrazovna Ustanova koja sa brojnim talentovanim učenicima postiže zapažene rezultate i ostvaruje kvalitetnu saradnju kako sa školama u Republici tako i sa školama - obrazovnim ustanovama u inostranstvu...