Novosti

Najnoviji foto album: dans13

Proljetni kros

Objavljeno 02.04.2014 u kategoriji Događaji u školi
4 aprila 2014 godine izveden proljetni kros. Učenici i nastavnici O.Š. "Božidar Vuković Podgoričanin" prisustvovali su proljetnjem krosu koji je izveden na aerodromu "Špuro Mugoša". Krosu je prisustvovao veliki broj učenika i nastavnika . Takmičenje je organizovano od prvog do devetog razreda za dječake i djevojčice. U svih 18 kategiorija proglašena su 3 prva...

Donatorsko veče

Objavljeno 05.12.2013 u kategoriji Vijesti
OŠ „BO­ŽI­DAR VU­KO­VIĆ POD­GO­RI­ČA­NIN” OR­GA­NI­ZO­VA­LA DO­NA­TOR­SKO VE­ČE ZA SA­NA­CI­JU DI­JE­LA ZGRA­DE

I razred Vranići 2013

Objavljeno 11.10.2013 u kategoriji Izleti
............

Odlažite otpad na pravilan način - neka naš dom bude čist

Objavljeno 05.09.2013 u kategoriji Pohvaljeni radovi
Treća nagrada za najljepši literarni rad na Konkursu koji je raspisalo Ministarstvo turizma i održivog razvoja Crne Gore.

Moje buduće zanimanje

Objavljeno 05.09.2013 u kategoriji Pohvaljeni radovi
Treća nagrada na Konkursu za najljepši literarni rad na temu"Moje buduće zanimanje". Konkurs je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Kalendar rada 2013 2014

Objavljeno 27.07.2013 u kategoriji Info za nastavnike
.......

Dodjela diploma "Luča" 2013 god

Objavljeno 01.07.2013 u kategoriji Proslava dana škole
Dodjela diploma "Luča" 2013   Svečanost povodom dana škole i dodjele diploma "Luča" .   Povodom dana škole dodijeljene su i diplome "Luča " najboljim učenicima.   Za đaka generacije proglašena je  : Ajdarpašić Dalila   Dobitnici diplome "Luča" su:   Boričić Ksenija Kurgaš Amar Marković Danilo Fetić Emina Vujadinović Anastasija Bulatović Radule Bulatović Anđela Rebronja Edita   Izvodi iz predstave:   Himna Crne Gore :link Uvodni govor direktorice:link Dodjela diploma:link Stihom i pjesmom kroz...

Kalendar rada za avgust 2013

Objavljeno 21.06.2013 u kategoriji Info za nastavnike

ULJEPŠAJMO SVOJE DVORIŠTE

Objavljeno 05.06.2013 u kategoriji Ekološka sekcija
Učenici Osnovne škole “Božidar Vuković Podgoričanin” u okviru akcije “Uljepšajmo sopstveno dvorište” sproveli su niz aktivnosti : 1. Akciju čišćenja sopstvenog dvorišta. 2. Formirali ekološke patrole koje su obišle naselje Vrela Ribnička. - Ocjenjivali urednost dvorišta, estetski izgled, bogatstvo u biljnom pokrivaču. - Fotografisali najljepša i najurednija dvorišta. 3. Formirali komisije i sačinili bodovnu listu...

Jednodnevna šetnja učenika VIII1

Objavljeno 12.05.2013 u kategoriji Vannastavne aktivnosti
Desetak učenika VIII1 zajedno sa nastavnicom Ruskog jezika Nadom Tomašević je 6.aprila ,u okviru vannastavnih aktivnosti spojilo korisno i zdravo. Naime,posjetili su  spomenik Puškinu i simbolično položili jednu ružu,zatim obišli spomenik kralju Nikoli i prošetali do ušća Ribnice u Moraču.Na čuvenim Skalinama posmatrali  biljni svijet ,paprati i lišajeve i uputili se...