Ogledni i ugledni časovi

Ogledni i ugledni časovi

 

 

Ugledni čas iz informatike održan je 9. septembra  kod profesorice Ranke Bijelović.Času su prisustvovali direktor Miro Glomazić, pomoćnica direktora Vesna Krivokapić, profesorica maternjeg Svetlana Nikolić.

 

Ugledni čas iz maternjeg jezika kod profesorice Svetlane Nikolić, održan je 1-og oktobra. Času su prisustvovali direktor Miro Glomazić, pomoćnica direktora Vesna Krivokapić, pedagog Zoran Vujadinović, profesorica maternjeg jezika Verica Ostojić, nastavnica maternjeg jezika Radmila Jovović i profesorica informatike Ranka Bijelović.

  

Ugledni čas iz fizičkog vaspitanja kod nastavnice Nade Raičević održan je 8. oktobra,  14-og je održan  kod profesora Nikole Rovčanina, a 15-og kod prof. Sanje Bojanić. Časovima su prisustvovali

 

Ogledno-ugledne časove 18.oktobra su održale profesorice razredne nastave Branka Vemić, Jadranka Krunić, Valentina Perović i Zlatana Vujičić, profesor razredne nastave Radomir Međedović i Radmila Jovović, nastavnica maternjeg jezika.

 

19. oktobra ugledne časove održale su nastavnica razredne nastave Radmila Vučurović i profesorice razredne nastave Stanislavke Tomačević i Silva Đukanović. Istog dana ugledni čas je održala i profesorica maternjeg jezika, Verica Ostojić.

 

Ugledni čas iz engleskog jezika, 20. oktobra, održala je nastavnica Senka Anđelić,.

 

Komnenović Milijana, učiteljica, održala je ugledni čas 22. oktobra. Istog dana, učiteljica Ana Baćović je održala prvi ogledni čas ove godine. Naime, u saradnji sa “Mladim ekolozima”, Ana je u sklopu njihovog projekta, vezanog za informisanje mladog naraštaja o ekologiji, obradila nastavnu jedinicu o reciklaži. Učionica je bila opremljena kantama različite boje, koje su predstavljale kontejnere za različite vrste otpada. Učenici su upotrijebili svoje znanje i otpatke bacali u za to predviđene kante. Na iznenađenje svih, iz jedne kutije, izašla je Pipi, koja je učenicima predočila koliko je važno učiti. Naravno, djeca su bila oduševljena. Ovo je bio pravi primjer da se kroz igru može učiti, ali se za takvu igru moramo dobro pripremiti.

 

 Od 25 do 27. oktobra Uprava škole je posjetila ugledne časove kod Sandre Vujadinović,Jelene Đikanović i Tamare Papović, profesorica engleskog jezika, Jelene Vukotić Biljane Miletić i Branke Anđelić,  profesorica razredne nastave, i Dragane Anđelić, profesorice italijanskog jezika.

 

 Ugledni čas iz matematike kod nastavnice  Milanke Cerović održan je 2. oktobra, a 3. oktobra kod nastavnika Miluna Anđelića.

 

 

Uprava škole je, 4. novembra, prisustvovala uglednom času kod Branke Međedović, nastavnice razredne nastave i kod Olge Čanović, nastavnice biologije.

 

    Ugledni čas kod nastavnika matematike Milorada Bakoč, održan je 5. novembra.

 

 

      Nastavnica predškolskog vaspitanja Milena Pedović je 5. novembra, na uglednom času,  učenicima I-3 predočila rusku narodnu priču “Kućica” u vidu male predstave. 

  
Istog dana, ugledni čas u I-1 je održala i Milica Miljević, nastavnica predškolskog vaspitanja.

 

 

      Ugledni čas kod profesorice razredne nastave Zorice Kankaraš, održan je 8. novembra. Času su prisustvovali direktor Miro Glomazić i pomoćnica direktora, Vesna Krivokapić.

 

 

    Istog dana održan je ugledni čas kod profesorice hemije Biljane Janjušević, u IX-3. Času su prisustvovale pomoćnica direktora Vesna Krivokapić i profesorica informatike Ranka Bijelović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavić Violeta, profesorica razredne nastave je 9. novembra održala ugledni čas. Času su prisustvovali direktor Miro Glomazić, pomoćnica direktora Vesna Krivokapić i pedagog, Zoran Vujadinović. Sticanje znanja iz matematike teklo je kroz pjesmu i igru.

 

 

Istog dana je održan ugledni čas iz građanskog vaspitanja kod profesorice Danijele Gardašević u VI-1.

 

Ugledni čas iz fizike kod profesora Radomira Vujovića održan je 10. novembra.

 

Biljana Mićković, profesorica geografije, održala je 10. novembra ugledni čas u prisustvu direktora Mira Glomazića, pomoćnice direktora Vesne Krivokapić i profesorice informatike Ranke Bijelović.