More i morske dubine

,,Duboko na pučini mora voda je modra kao što su latice najljepšeg različka,

 a bistra poput najčistijeg kristala, ali je i veoma duboka, dublja nego što ijedno sidro može doseći; mnogo bi crkvenih tornjeva valjalo nastaviti jedan na drugi da bi sa morskog dna dosegli površinu vode.” 

Ovako počinje jedna od najljepših bajki za djecu Mala sirena. Toliko lijepih opisa približilo  mi je more i morske dubine i odlučih se da mi jedan od izbornih predmeta bude morski ekosistem.

 

Istražujemo:

Svjetsko more

Karakteristike morske vode

Uslove za život  organizama u moru

Zonalnost morske vode i još štošta

 

Svaki put nastavnica Milica nas iznenadi sa nečim novim i zanimljivim.

Afotična, disfotična, eufotična zona (za one koji nijesu sa nama to su zone podijeljene prema prodiranju svjetlosti) pravo su bogatstvo morskog svijeta. Čas je jednonm nedjeljno i uvijek ga rado čekamo. Alge, sunđeri, korali, meduze, ribe, delfini, kitovi, sipe naši su morski drugari.

Radimo panoe, crtamo, tražimo podatke ,saznajemo. Za mnoge od njih ja sam prvi put čula. Interesantne stvari kao da se rast korala može uporediti sa debljinom stabla drvenastih biljaka, jer se oba odvijaju obrazovanjem godova. Godovi korala-dnevni godovi rasta. Godovi drvenastih biljaka-godišnji godovi  rasta. Ta fotosinteza u moru. Da. Da. Pa Mrtvo more ima 150 grama soli po litru vode. Čudo je Svjetsko more koje zauzima 71% površine Zemlje. Naša grupa će ga ove godine sa našom nastavnicom potpuno istražiti. Mali istraživači a veliko more. Navijajte za nas!

 Martina Vojinović,VII 6

 

           

                                                         

 

            

                                    Radovi učenika sedmih razreda