Škola

Osnovna škola ,,Dašo Pavičić“ u Herceg-Novom,počela je sa radom septembra mjeseca školske 1959/60.godine,podjelom dotadašnje jedinstvene Osmogodišnje škole,zbog prevelikog broja odjeljenja i prostorne ograničenosti.

 

U početku je nosila naziv Druga osnovna škola-Herceg-Novi,da bi 28.11.1959.godine, dobila naziv OŠ,,Dašo Pavičić“, po istaknutom revolucionaru i prvoborcu ovog kraja ,Danilu-Dašu Pavičiću.Škola je bila smještena u zgradi Škole učenika u privredi u Herceg-Novom Njegoševa br.38.U novu školsku zgradu na sadašnjoj adresi Put partizanskih majki br.12,prešlo se sa radom 01.11.1971.godine,sa 854 učenika,za koliko je i zgrada planirana izgradnjom.
Od daleke 1971.godine,pa do danas,broj učenika i nastavnika znatno se uvećava.Ova škola je od 01.09.2004.godine,pored još 20 škola u Republici,počela raditi po reformisanom programu devetogodišnje škole.Škola će u ovoj školskoj godini (2013/14) imati ukupno 48 odjeljenja,sa dva kombinovana odjeljenja u Sutorini. U Područnom odjeljenju u Mojdežu nema upisanih učenika,već djeca pohađaju nastavu u Matičnoj školi,čime je ovo odjeljenje privremeno prestalo sa radom.

 

 

 

 

Ova škola je još od samog početka rada raspolagala sa veoma kvalitetnim kadrom,koji je svojim umijećem i sposobnostima razrađivao i usavršavao njenu organizaciju.Uvođenjem i radom pedagoško-psihološke službe škola zaokružuje svoju vaspitno-obrazovnu djelatnost,a sve na korist kako učenika,tako i nastavnika i roditelja.
Snaga ove škole je u :
 ugledu i tradiciji kvaliteta vaspitno brazovnog kadra koji njeguje već 50 godina,
 u ogromnom stvaralačkom potencijalu koji u sebi nosi preko 1200 učenika naše centralne gradske škole sa područnim odjeljenjima u Sutorini i Mojdežu.
 stručnom kadru,
 motivisanosti kadrova za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada i sprovođenju reformskih zahtjeva,
 dobrim međuljudskim odnosima koji omogućavaju saradnju među kolegama,razmjenu iskustva,timski rad,
 u spremnosti na sve oblike saradnje sa:Ministarstvom prosvjete i nauke,lokalnom zajednicom i roditeljima učenika preko Savjeta roditelja.

Tokom školske godine posebna pažnja biće posvećena:

- pripremi nastavnika za nastavu,permanentno poboljšanje principa individualne inicijative na ugrađivanju novih sadržaja koji se odnose na poboljšanje kvaliteta časa;

- nabavki stručne literature za nastavnike;

- nabavki stručnih časopisa;

- projekat inkluzivnog obrazovanja;

- praćenju novih trendova u oblasti vaspitno-obrazovnih saznanja,proučavanja i inovacija i

- optimalnom podsticanju svih oblika stručnog usavršavanja nastavnika.

Želimo školu u kojoj će se učenici i nastavnici prijatno osjećati i gdje će odnos učenik,nastavnik biti kooperativan saradnički,tj.usmjeren ka istim ciljevima,a to,,Škola koja uči“(Škola u kojoj svi napreduju i usavršavaju se za dobrobit svakog pojedinca i zajednice kojoj pripadaju.