Zadaci za IX razred

Džulov zakon; magnetno polje

             ZADACI IZ FIZIKE

 


(DZULOV ZAKON,UTROSENA ELEKTRICNA ENERGIJA I MAGNETNO POLJE)


1. U elektricnom grijacu otpora 100 Ω se za 10min oslobodi kolicina toplote 6MJ.Kolika je jacina struje u grijacu? (R: I=10A)
   2. Za koje vrijeme ce se u potrosacu kroz koji protice struja jacine 6 A osloboditi kolicina toplote 72 kJ?Otpor potrosaca je 100 Ω. (R: t=20s)
  3. Odredi otpor grijaca masine za pranje vesa ako se u njemu za 100 s oslobodi kolicina toplote 270 •10³J. Kroz grijac protice jacina struje 12A. (R: R=18,75Ω)
4. Neki metalni provodnik ima otpor od 12 Ω. Kada se prikljuci u strujno kolo, u njemu se za 12s oslobodi kolicina toplote 144 J. Koliki je napon na krajevima provodnika? (R: U=12V)
5. Dvije jednake sijalice vezane su redno i prikljucene na napon od 220 V. Koliki je otpor svake sijalice ako se za 5 min u njima oslobodi ukupna kolicina toplote 45000 J? (R: R₁=R₂=323Ω)
6. Ako provodnike od 0,75 Ω i 0,25 Ω vezemo paralelno i prikljucimo na napon od 10V,kolika ce biti ukupna oslobodjena kolicina toplote u njima za 2min? (R: Q=64000J)
7. Koliku snagu treba da ima grijac bojlera da bi mogao da zagrije 80L vode za jedan sat od 20°C do 60°C,pod uslovom da se sva elektricna energija bez gubitka pretvara u toplotnu energiju vode? Specificna toplota vode je 4200 J/kg K,a gustina 1000kg/m³. (R: P=3733W)
8. Elektricni grijac otpora 20 Ω zagrijava 80L vode u bojleru.Koliku ce temparaturu pokazivati termometar poslije dva sata neprekidnog zagrijavanja,ako je pocetna temperatura vode bila 20° C. Grijac je prikljucen na elektricni izvor napona 220 V. (R: t=71,86°C)
9. Dvije zice jednakih otpora od po 10 Ω vezane su :
a) redno; (R: Q=24000J)
b) paralelno i prikljucenje na napon od 20V. U kom slucaju je oslobodjena veca kolicina toplote za vrijeme od 20 minuta? (R: Q=96000J)
10. Koliko elektricne energije potrosi za 6 sati sijalica snage 100 W? (R: E=0,6kWh=2,16MJ)
11. Na provodnik duzine 40cm koji je postavljen u magnetno polje djelije sila od 6 N. Odrediti magnetnu indukciju polja ako provodnikom tece struja od 2 A. (R: B=7,5T)
12. Na provodnik duzine 30cm koji je postavljen u magnetno polje djeluje sila od 20N.Odredi jacinu struje u provodniku ako je magnetna indukcija polja 5T..(R: I=13,33A)
13 .Kolika je magnetna indukcija polja u kome na provodnik duzine 50cm djeluje sila od 80N kada provodnikom tece struja od 4A? (R: B=40T)