Plan Profesionalnog razvoja

Plan profesionalnog razvoja skole

 


                                                                        PLAN PROFESIONALNOG RAZVOJA 
                                                                             OŠ “JUGOSLAVIJA” BAR
                                                                                       2010 – 2012. god.

ANALIZA STANJA U SKOLI

SNAGE NASE SKOLE
-Veliki ljudski potenijal
-Strucno zastupljen nastavni kadar u svim predmetima
-Sve veci broj mladih kolega
-Motivisanost nastavnika i ucenika
-Nastavnici koji ostvaruju dobre rezultate
-Kvalitetna saradnja unutar i izmedju strucnih aktiva
-Primjena savremene nastavne tehnologije
-Produzeni boravak
-Druzionica
-Dopunska i dodatna nastava za sve ucenike kojima je to potrebno
-Veliki broj sekcija
-Edukativne ekskurzije I izleti
-Otvorenost skole za potrebe lokalne zajednice i dobra saradnja sa njom

SLABOSTI NASE SKOLE
-Tradicionalne metode i oblici rada
-Nemotivnost izvjesnog broja ucenika i nastavnika
-Nedostatak literature narocito za izborne predmete
-Neujednacenost kriterijuma ocjenjivanja
-Nedovoljno promovisani uspjesni ucenici
-Los uspjeh na takmicenjima u odnosu na broj ucenika
-Slabo razvijena inicijativa ucenika
-Nedovoljan obim samovrednovanja sopstvene prakse
-Nedovoljan broj adekvatnih strucnih seminara
-Neostatak finansijskih sredstava za profesionalno usavrsavanje nastavnika
 


RESURSI SKOLE

LJUDI
Neposredni rad sa ucenicima sprovode: strucno osposobljeni profesori i nastavnici
Edukacija: Jedan broj nastavnika je obucen za primjenu metoda aktivnog ucenja, izvodjenje nastave gradjanskog vaspitanja, primjenu nekoliko akreditovanih programa zavoda za skolstvo


PROSTOR
U skolskoj zgradi raspolazemo sa:
-ucionicama opste namjene
-specijalizovani ucionicama
-dvije informaticke ucionice
-salom za fizicko vaspitanje
-bibliotekom
-zbornicom
-prostorom za rad sa ucenicima- druzionica
-prostorom za produzeni boravak
-skolskom kuhinjom


OPREMA
Posjedujemo:
-racunare
-multimedijalne projektore
-grafoskope
-CD plejere
-DVD plejere
-TV aparate


FINANSIRANJE
Skolskoj se finansira iz:
-sopstvenih izvora (od zakupa sale)
-povremeno pomoci lokalne zajednice i Ministarstva prosvjete

POTREBE SKOLE
Analizom postojeceg stanja utvrdjeno je sta je u nasoj skoli potrebno ostvariti, poboljsati, promijeniti ili eliminisati.


ISKAZANE POTREBE
-Zanimljivija i kvalitetnija nastava
-Prilagodjavanje nastave sposobnostima ucenika
-Ostvarivanje bolje motivacije nastavnika i ucenika
-Poboljsanje odnosa medju ucenicima, eliminisanje nasilnog ponasanja
-Usavrsavanje vjestine primjene znanja stecenih strucnim usavrsavanjem nastavnika
-Odgovorniji odnos prema licnoj i skolskoj imovini
-Promovisanje pozitivnog ponasanja ucenika i nastavnika
-Razvijanje duha zajednistva skole
-Razvijanje saradnickih, konstruktivnih odnosa sa roditeljima
-Osmisljavanje i organizovanje akcija u cilju jos bolje saradnje sa lokalnom zajednicom
-Sigurniji izvori finansiranja

MISIJA ŠKOLE  

 

Želimo da vaspitno obrazovnim radom podstaknemo lični razvoj učenika, izgrađujući odgovorne, kreativnei uspješne osobe kao i da njegujemo međusobno razumjevanje i toleranciju

VIZIJA ŠKOLE


Želimo da postanemo škola u koju će učenici i nastavnici rado dolaziti, jer će u njoj vladati međusobno razumjevanje i gdje će se primjenom savremenih metoda postizati bolji rezultati
 


KAO PRIORITET IZDVOJILI SMO SLEDEĆE 

  1. UNAPREĐENJE PRIMJENE INTERAKTIVNIH METODA U NASTAVI
  2. UNAPREĐENJE SISTEMA OCJENJIVANJA I PROCJENJIVANJA U NASTAVI
  3. UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE, UČENIK-NASTAVNIK, KROZ PRIMJENU KOOPERATIVNOG UČENJA
  4. RAZUMJEVANJE ADOLESCENATA U UČIONICI

 

 CILJ 1.                                                                                    KOOPERATIVNO UČENJE
Aktivnosti Ciljna grupa

Odgovorne osobe

Vrijeme realizacije Indikatori Napomena
(realizacija, problemi i sl.)

 
1. Seminar “Kooperativno ucenje” Nastavnici razredne i predmetne nastave
 
Pedagog skole,direktor i zamjenica direktora
 
Decembar,2010. 
45
nastavnika naše škole
Analiza uspjeha na sjednicama odjeljenskih vijeca
 
2.Pratiti kreativnost nastavnika.
Anketiranje ucenika,po jedno
odjeljenje iz treceg ciklusa.
Učenici trećeg ciklusa:7-2,8-2,9-3
Pedagog,psiholog i razredne starjesine odjeljena 7-2,8-2 i 9-3
 
Novembar,2010.
Rezultati ankete iz tri navedena
odjeljenja 
 
3.Upucivanje na strucnu literaturu:
1.Kooperativno-interaktivno učenje u problemskoj nastavi(Nastava i vaspitanje br.1-2d 2000 god.)
2.Kooperativno ucenje kao oblik aktiviranja učenika(Nastava i vaspitanje br.3 od 1998 god.)
3.Kooperativno učenje i autonomija učenika u nastavi(Nastava i vaspitanje br.2 od 1996 god.)
Nastavnici razredne i predmetne nastave
 Pedagog skole,
-clanovi tima za PRNS:
N.Medojević,
A. Stevović,
D.Ćipranić,,
D.Unkasević,,
M. Zoranović,.
Novembar,2010.
45
Nastavnika naše škole
 Analiza 
uspjeha na sjednicama
odjeljenskih
vijeća
 

CILJ 2.                                                                                                  UČENJE USMJERENO NA UČENIKA

Aktivnosti
Ciljna grupa
Odgovorne osobe
Vrijeme
realizacije
Indikatori
       Napomena
(realizacija,
problemi i sl.)
1.Seminar ,,Učenje usmjereno na učenika"
 
Nastavno osoblje
predmetne nastave
 
Pedagog skole ,
direktor i pomoćnica direktora
mart,2011.
planirano je 25
nastavnika
 
2.Ugledni časovi iz
fizike:    -Omov zakon
 
Matematike:   -Zbir unutrasnjih uglova,
                         -Procenat i primjena procenta
 
maternjeg jezika:   -Ujka Vanja-Čehov,
                                -Robinson Kruso-D. Defo 
 
Nastavnici predmetne
nastave(po dva časa iz :
matematike,
maternjeg,
jezika i jedan čas iz fizike)
Pedagog skole,
direktor ,pomoćnica direktora,
clanovi tima za PRNŠ:
N.Medojevic,
A.Stevovic,
D.Ćipranić
februar,2011.
 broj realizovanih 
uglednih
časova
(planirano je 6 časova)
 
3.Okrugli sto:,,Uloga nastavnika u motivaciji
učenika za učenje-za opštinu Bar"
 Predsjednici Aktiva
matematike,
stranih jezika,
prirodnih nauka,
i maternjeg jezika iz svih
barskih škola
Direktor  OŠ ,,JUGOSLAVIJA"
i pedagog
februar,2011.
 
25 nastavnika
iz 4 navedene škole
koje učestvuju na
okruglom stolu
 

 

 

CILJ 3.                                                        IDENTIFIKACIJA I RAD SA DAROVITIM UCENICIMA
   Aktivnosti Ciljna grupa Odgovorne osobe Vrijeme realizacije Indikatori  Napomena
(realizacija, problemi  sl.)

1.Seminar :

Identifikacija i rad sa darovitim ucenicima

Nastavnici
predmetne i 
razredne
nastave
 
Direktor i pedagog skole
novembar , 2011
25 nastavnika
predmetne i
razredne
nastave
 
 
 
2.Anketiranje odlicnih ucenika petog i devetog
razreda
Rayredne starjesine petog i devetog razreda
Pedagog i psiholog škole
 
oktobar,2011.
 
Odlični
učenici iz
petog i devetog razreda
 
 
3.Analiza rada dodatne
nastave u petom i
devetom razredu
Nastavnici petog
i devetog razreda 
Pedagog i psiholog 
oktobar, 2011.

Nastavnici

matematike,engleskog,

italijanskog, biologije,

fizike, hemije,

istorije i geografije

 

 

 

CILJ 4.             MJESTO UDZBENICKIH KOMPLETA U PRVOM CIKLUSU DEVETOGODISNJE OŠ
 Aktivnosti Ciljna grupa Odgovorne osobe Vrijeme realizacije Indikatori Napomena
(realizacija, problemi i sl.)
1.  Seminar:
Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom
ciklusu
Nastavnici
razredne nastave
 
Direktor i pedagog
škole
 mart,2012.
 25 nastavnika
razredne nastave
 
2.Anketa za učitelje koji predaju
u prvom ciklusu
Nastavnici
razredne nastave 
Direktor i 
pedagog škole
 
  decembar,2011.
  Učitelji u prvom ciklusu 
 
3. Analiza amkete za učitelje
Učitelji 
Pedagog i
psiholog škole
februar,2012.
 Rezultati sprovedene
ankete za
učitelje prvog ciklusa
 
 Davanje preporuka za određene  korekcije udžbenika
prvog ciklusa