RECIKLAŽA

EKOLOZI U ŠKOLI

            29.11.2010. god predstavnici Drštva mladih ekologa - Nikšić posjetili su našu školu i učenicima uručili EKO—INFORMATOR O RECIKLAŽI. O reciklaži su držali predavanje koordinatori društva: Nataša Đurković i Miodrag Karadžić. Predavanje je bilo vrlo zanimljivo i izazvalo je veliko interesovanje kod učenika.