Prava i obaveze učenika

PRAVA UČENIKA

                                


 

Škola obezbjeđuje učeniku sljedeća prava:
 

 •     da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;
 •     na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad;
 •     da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
 •     da traži provjeru svoga znanja u toku nastavne godine;
 •     da učestvuje u izradi uputstva koje sadrži njegova prava i obaveze;
 •     na blagovremenu i potpunu informaciju;
 •     na zaštitu od svih vrsta nasilja u školi;
 •     na odsustvovanje iz škole, uz najavu, u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
 •     na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada;
 •     druga prava utvrđena statutom ustanove.

DUŽNOSTI UČENIKA


Učenik ima dužnost da:

 •     redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture
 •     se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa škole;
 •     uredno pohađa nastavu;
 •     blagovremeno pravda izostanke;
 •     za vrijeme časa ne ometa izvođenje nastave i rad u odjeljenju;
 •     za vrijeme trajanja časa ne napušta čas, bez predhodno dobijenog odobrenja nastavnika;
 •     se prema nastavicima ophodi pristojno;
 •     poštuje ličnost drugih učenika i njeguje dugarske i humane odnose;
 •     čuva imovinu škole;
 •     njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
 •     učestvuje u dežurstvima škole;
 •     poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
 •     obavlja i druge dužnosti utvrđene statutom ustanove.Home


Portal