Ekološke poruke

stihovi

            Ekološke poruke

 

Livade su bile

pune cvijeća

da na njima

ne bude smeća .

 

I rijeka bi bila

čista , fina

samo da nije

puna benzina .

 

Da su rijeke

i livade krasne

to bi onda

bile basne .

 

Čuvajte prirodu

na bacajte smeće

tako ćete samo

povrijediti cvijeće .

 

 

         Milojka Maraš