Moja škola

Nemanja Katanić


Moja škola je bijela,
Uvijek je vesela,
Učenju se radujemo mi
Mali đaci nestašni

Volim da vidim lice
Moje drage učiteljice
Što nas uči slova mala
Da bi nam znanje u životu dala .

Škola je mala školska briga,
Škola je učenje, društvo i briga
Volim stvarno, istinski
Moju školu „PAVLE ROVINSKI“.