Oblici saradnje porodice i škole

...

                                                            Pisana komunikacija:
 brošure
 informator o programu
 školske novine
 poruke
 bilješke o djetetu
 oglasna tabla
 kutija za sugestije
 izvještaji o dječijem napretku
 učenički portfolio (anegdote, pisani radovi, crteži...)...

 

                                Nepsredna komunikacija sa roditeljima:
 posjete roditelja školi
 kućne posjete od strane nastavnika
 susreti prilikom dolaska djece u školu
 telefonski pozivi
 individualni razgovori
 roditeljski sastanci
 posjeta radnom mjestu roditelja...

 

                                Neposredno učešće roditelja:
 posjetioci
 volonteri
 pomoćnici
 članovi savjeta škole
 tehnički realizatori
 pomoć u radnim akcijama
 organizacija izleta
 izrada nastavnih materijala
 podrška roditeljima kojima treba pomoć...

 

                                   Aktivnosti za roditelje:
 uzajamna podrška roditelja
 nastavnička pomoć roditeljima
 obrazovne aktivnosti (seminari, radionice, tribine kursevi...)
 socijalne aktivnosti (druženja u školi, proslave, godišnjice, izleti...)
 upućivanje na mogućnosti lokalne zajednice
 korišćenje školske biblioteke za roditelje.