Anketa za roditelje

.

U toku mjeseca Septembra škola je sprovela anketu za roditelje na temu aktivnosti koje su godišnjim planom i programom predviđene, a u narednom periodu bi bile realizovane ukoliko naši roditelji procijene da postoji potreba za njihovom realizacijom i ukoliko su u mogućnosti da učestvuju u njihovoj realizaciji s obzirom da je riječ o aktivnostima koje bi roditelji finansirali. Roditeljima smo postavili sljedeća pitanja:
1. Da li smatrate da osiguranje učenika od posledica nesrećnog slučaja treba da bude u organizaciji Škole?

2. Da li smatrate da postoji potreba za organizovanjem škole u prirodi?

3. Smatrate li da Škola treba da organizuje jednodnevne izlete i posjete različitim kulturnim događajima?

4. Želite li da pretplata na određena izdanja dječije štampe, u saradnji sa školom, bude ponuđena vašem djetetu?

 

REZULTATI ANKETE