Istorijat škole

.

Istorijat škole

 

 

Osnovna škola "Sutjeska" u Titogradu - sada Podgorici, formirana je kao odraz naraslih potreba u oblasti osnovnog obrazovanja. Uočena je velika preopterecenost postojecih institucija osnovnog obrazovanja brojem ucenika u njima.Prema statističkim pokazateljima za 1975/76 godinu, postojeće škole su prema pedagoskim standardima mogle da prime 7050 učenika, a stvarni broj učenika iznosio je 11659, što znači 4609 učenika iznad normativa. Kako se grad urbanistički širio preko rijeke Morače postojeće dvije škole brojale 3600 učenika i nastava se izvodila u tri smjene. Ovako narasle potrebe osnovnog obrazovanja u gradu nametnule su potrebu da se u dijelu grada preko Morače izgradi moderan školski objekat kapaciteta 850 učenika. Radovi na objektu počeli su 5. januara 1974. god. Na sjednici Vijeća udruzenog rada SO-e Titograd odrzanoj 29. juna 1976. godine nova škola je dobila ime "Sutjeska". Na istoj sjednici je odredjen djelokrug rada škole, područje škole sa kojeg je obavezna da upiše učenike i početak rada škole. 8. septembra 1976. god. na sjednici Nastavničkog vijeća konstatovano je da su se stekle mogućnosti i izvršene pripreme za početak nove školske godine i raspisan je konkurs za upražnjena radna mjesta. U školama preko Morače "Maksim Gorki" i "Radojica Perović" anketirani su roditelji za prelazak ucenika u novu školu. Iz škole "Maksim Gorki" prešlo je po jedno odjeljenje iz IV; V; VI; VII i VIII razreda, a iz škole "Radojica Perović" po tri odjeljenja iz II; III i IV razreda, 2 odjeljenja iz V razreda i po tri odjeljenja iz VI; VII i VIII razreda.
21. septembra 1976. godine škola je svešano primila prve učenike i to je bio prvi radni dan škole "Sutjeska". Već na samom početku škola broji 1100 učenika rasporedjenih u 31 odjeljenje što iznosi 250 učenika iznad projektovanih kapaciteta. Već prve školske godine postignuti su solidni rezultati u nastavi i vannastavnim aktivnostima.