Istorija škole

Uvod...

Istorijat škole

 

Osnovna škola "Sutjeska" u Titogradu - sada Podgorici, formirana je kao odraz naraslih potreba u oblasti osnovnog obrazovanja. Uočena je velika preopterecenost postojecih institucija osnovnog obrazovanja brojem ucenika u njima.Prema statističkim pokazateljima za 1975/76 godinu, postojeće škole su prema pedagoskim standardima mogle da prime 7050 učenika, a stvarni broj učenika iznosio je 11659, što znači 4609 učenika iznad normativa. Kako se grad urbanistički širio preko rijeke Morače postojeće dvije škole brojale 3600 učenika i nastava se izvodila u tri smjene. Ovako narasle potrebe osnovnog obrazovanja u gradu nametnule su potrebu da se u dijelu grada preko Morače izgradi moderan školski objekat kapaciteta 850 učenika. Radovi na objektu počeli su 5. januara 1974. god. Na sjednici Vijeća udruzenog rada SO-e Titograd odrzanoj 29. juna 1976. godine nova škola je dobila ime "Sutjeska". Na istoj sjednici je odredjen djelokrug rada škole, područje škole sa kojeg je obavezna da upiše učenike i početak rada škole. 8. septembra 1976. god. na sjednici Nastavničkog vijeća konstatovano je da su se stekle mogućnosti i izvršene pripreme za početak nove školske godine i raspisan je konkurs za upražnjena radna mjesta. U školama preko Morače "Maksim Gorki" i "Radojica Perović" anketirani su roditelji za prelazak ucenika u novu školu. Iz škole "Maksim Gorki" prešlo je po jedno odjeljenje iz IV; V; VI; VII i VIII razreda, a iz škole "Radojica Perović" po tri odjeljenja iz II; III i IV razreda, 2 odjeljenja iz V razreda i po tri odjeljenja iz VI; VII i VIII razreda.
21. septembra 1976. godine škola je svešano primila prve učenike i to je bio prvi radni dan škole "Sutjeska". Već na samom početku škola broji 1100 učenika rasporedjenih u 31 odjeljenje što iznosi 250 učenika iznad projektovanih kapaciteta. Već prve školske godine postignuti su solidni rezultati u nastavi i vannastavnim aktivnostima
.

Škola danas

 

Škola je prošle godine radila u otežanim uslovima. Broj odjeljenja u školi 45, kao i broj učenika u odjeljenjima premašio je projektovane kapacitete školskog objekta (800). U školskoj godini 2009/2010. upisano je 1312 učenika (708 dječaka i 606 djevojčice), prosjek učenika po odjeljenju je 29,16 dakle, u skladu sa pedagoškim standardim uz napomenu da u 7 odjeljenja ima 32 učenkai i u 3 odjeljenja 33 učenika. Broj učenika u odjeljenjima u kojima su raspoređeni učenici sa posebnim potrebama je od 22 do 26.
Od 1284 učenika na kraju nastavne2008/09. godine opisno se ocjenjuje 316, a brojčano 968 učenika .Opisnu ocjenu: Ističe se na kraju školske godine dobilo je 237 učenika, Postignut u cjelin: 63 učenika, Uglavnom postignut 12 učenika, Djelomično postignut: 4 učenika. Od 968 učenika koji se brojčano ocjenjuju odličnih je 526, vrlo dobrih 274, dobrih 152, dovoljnih 10 i 5 učenika su upućena da ponove razred, jedan učenik IV razreda je upućen da zbog velikog broja izostanaka polaže razredni ispit.Učenik nije došao na razredni ispit, iako je škola u nekoliko navrata uputila na adresu učenika obavještenje opolaganju razrednog ispita. Ukupno pozitivno je 962 učenika ili 99,38% pozitivnih i 0,62% negativnih .Srednja ocjena škole je 4,28.
Na školskom takmičenju učestvovalo je oko 600 učenika od I -VIII razreda od kojih j e 51 učenik dobio naziv ”Šampion znanja” iz oblasti iz koje se takmičio.
Ove godine 19 učenika je učestvovalo na državnom takmičenju iz svih naučno-nastavnih oblast iza koje je održano takmičenje i pedesetak učenika u okviru tehničkih, sportskih i umjetničkih sekcija.Svi takmičari bili su vrlo uspješni.Rukometna ekipa škole u okviru takmičenja Lige OŠ Podgorice i regije osvojila je I mjesto i III mjesto u državi. Odbojkaška i stonoteniska ekipa škole u okviru takmičenja Lige OŠ Podgorice zauzele su III mjesto. U okviru istog takmičenja naši karatisti osvojili su 3 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Ekipno su bili drugi. U takmičenju Lige OŠ u šahu ekipno smo osvojili II mjesto, a u pojedinačnoj konkurenciji imamo 2 druga i jedno III mjesto. Sedmo mjesto smo zauzeli u takmičenju Pružanja prve pomoći. Prvo mjesto smo zauzeli na takmičenju recitatora OŠ Podgorice u I grupi (I,II i III razredi). Učestvovalismo na državnom takmičenju osnovnih škola za najbolji sajt u okviru projekta Moja škola. Tri učenika naše škole su učestvovala u kvizu koji je organizovan u saradnji televizije IN i šoping-mola Delta City u periodu od marta do juna mjeseca i u finalnom krugu takmičenja osvojili II mjesto.
U školi su organizovane Samostalne i prigodne izložbe talentovanih učenika. Organizovana je Samostalna-prodajna izložba slika našeg nastavnika Marković Vasilija. Literarni i poetski radovi naših učenika nagrađivani su na raznim konkusima, takmičenjima i manifestacijama.
Saradnja škole sa lokalnom zajednicom, osnovnim i srednjim školama u okviru profesionalne orjentacije učenika, nevladinim organizacijama, Savezom vozača Crne Gore, Centrom bezbjednosti, školskim dispanzerom, KIC-om Budo Tomović, CNP-om, umjetničkim galerijama i Savjetom roditeja prošle školske godine bila je na zavodnom nivou.
Škola uživa ugled u okruženju i gradu.
U maju smo proslavili Dan škole i 33 godine uspješnog prosvjetnog rada.26 naših učenika za odličan uspjeh iz svih nastavnih oredmeta u toku školovanja okićeno je diplomom »Luča«.
Škola je i dalje uključena u mnoge projekte: škole za građansko obrazovanje, ekoloških radionica, radionce o rješavanju komfilata u učionici, radionice na temu Vršnjačkog nasilja u kojima su učestvovali učenici VI i VII razreda, radionice za borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti, đački parlament, mladi gorani, međuregionalni projekat, profesionalna orjentacija u organizaciji MPIN i GTZ-a, aktivno smobili uključeni u projekat profesinalne orjentacije nastavnika, seminare inkluzivnog obrazovanja i zdravih stilova života.
Svi ovi uspjesi postignuti su zahvaljujući organizovanom i sistematskom radu kolektiva i srećnom spoju pedagoškog iskustva i prakse. Svi ovi pokazatelji predstavljaju solidnu osnovu za progresivan razvoj i još bolje uspjehe.


Od samog početka rada pripalo joj je istaknuto mjesto u vršenju prosvjetne i kulturne misije na samo u gradu i državi već i na prostorima bivše SFRJ-e. Održavala veze prijateljstva i razmjenjivala radna iskustva sa osnovnim skolama od Triglava do Đevđelije.
I ako relativno mlada ustanova može se ponositi lijepom tradicijom i istaknutim mjestom u školstvu naše Države kao i doprinosom prosvjeti, nauci i kuturi grada i Države.
Iz njenih klupa stasali su mnogi kulturni i javni radnici, privrednici, umjetnici i sportisti.
Na svom kratkotrajnom, ali bogatom putu pedagoških pregnuća škola ”Sutjeska” je opravdala svoju namjenu i istaknuto mjesto u školstvu Crne Gore. U njenom Ljetopisu ostale su i ostajaće dragocjene poruke i primjeri rada budućim generacijama nastavnika i učenika.
Kao rezultat svoga rada, škola i njeni nastavnici su dobili društvena i radna priznanja, a sama škola je na najbolji mogući način našla svoje mjesto u društvenim preobražajima i izrasla u savremenu školu.
Kvalitetan rad naše obrazovno – vaspitne ustanove krunisan je dodjelom Državne nagrade “OKTOIH”-2006 god.
Od kolektivnih i pojedinačnih priznanja nabrajamo: nagradu "Oktoih", Orden zasluga za narod; plaketu grada Rima-10-plaketa, nagradu "Iskra"; Orden rada; 5 medalja rada; četvoro naših kolega dobilo je unapređenje u zvanje pedagoškog savjetnika; preko 100 pehara za sportske i druge rezultate krase zidove i vetrine škole.
Najviše državno priznanje za uspjehe u vaspitanju i obrazovanju u 2006. godini nagradu
“ Oktoih”, dobila je škola “ Sutjeska” kao rezultat dugogodišnje kvalitetne organizacije rada, osavremenjivanja nastavnog procesa, uvođenja novih oblika i metoda rada, informatičkih tehnologija, kreativnih potencijala i rezultata učenika, kao i stvaralačkog angažovanja svih zaposlenih.
Škola je od početka intenzivno uključena u sve aktivnosti reforme obrazovanja. Naši nastavnici članovi su radnih grupa i timova za obuku i doobuku nastavnog kadra, recezenti, autori pojedinih udžbenika i priručnika.
Sva ova priznanja su snažan oslonac i inspiracija za dalji rad i veća radna angažovanja.
Nadamo se da će usvojeni Zakon o Školstvu i osnovnoj školi omogućiti istinskim zaljubljenicima svog poziva, a njih je u ovoj školi veliki broj da se njihov doprinos vrednuje objektivno, što će biti veliki motivacioni faktor za budući rad svih koji se bave ovim časnim pozivom.