Risitë

Fotoalbumi më i ri: Salla e fiskultures - Fiskulturna sala

Hemija

E shpallur 28.01.2010 në kategori Maturski ispit
Ispitni katalog iz Hemije

Fizika ()

E shpallur 28.01.2010 në kategori Maturski ispit
Ispitni katalog iz Matematike

Matematika ()

E shpallur 28.01.2010 në kategori Maturski ispit
Ispitni katalog iz Matematike

Maternji jezik i književnost

E shpallur 28.01.2010 në kategori Maturski ispit
Ispitni katalog iz Maternjeg jezika i književnosti

Biologjia

E shpallur 28.01.2010 në kategori Provimi maturës
Katalogu i provimit nga lënda e Biologjisë

Kimia

E shpallur 28.01.2010 në kategori Provimi maturës
Katalogu i provimit nga lënda e Kimisë

Fizika

E shpallur 28.01.2010 në kategori Provimi maturës
Katalogu i provimit nga lënda

Matematika

E shpallur 28.01.2010 në kategori Provimi maturës
Katalogu i provimit të maturës nga lënda e matematikës

Gjuh shqipe dhe letersi

E shpallur 28.01.2010 në kategori Provimi maturës
Katalogu i provimit nga lënda Gjuhë shqipe dhe letersi

Filloi gjysemvjetori i II-te

E shpallur 27.01.2010 në kategori Te rejat
Si ne te gjitha shkollat ne Mal te Zi ashtu edhe ne shkollen e mesme...