UPIS PRVAKA U OSNOVNU ŠKOLU

Upis u prvi razred za školsku 2013/2014.godinu.

        U prvi razred devetogodišnje osnovne škole upisuju se djeca koja će do kraja kalendarske 2013.godine navršiti 6 godina života-djeca rođena 2007.godine. 
       Upis u školu može se odobriti i djetetu prije navršetka šest godina života, na predlog roditelja, a po odobrenju Komisije za upis djece u školu. 
       Za upis u prvi razred obavezno je testiranje djece, u kancelariji pedagoga. 
Upis djece traje od 1. do 30.aprila.