Druženje s piscima šk 201213.

Kao i svake godine i ove godine našu školu su posjetili pisci....

 Nadalje, iste nedjelje, u petak, 23. novemvbra, školu je posjetila grupa pjesnika koju su predvodili gospodin Ljubo Joličić i godpođa Blaga Žurić. Tom prilikom pjesnici su se družili sa učenicima, recitovali im svoje stihove, upoznali ih sa svojim stvaralaštvom. Kroz ove aktivnosti sutomorski osnovci su u okviru dana saradnje sa lokalnom zajednicom organizovali proslavu Dana djeteta koji je krunisan druženjem sa savremenim crnogorskim pjesnicima.

Fotografije možete pogledati na

https://skydrive.live.com/?id=photos&mkt=sr-latn-cs#cid=AB9208AC8F650BB7&id=AB9208AC8F650BB7%21692