Novosti

Najnoviji foto album: Recitacije

Seminar "Mentorstvo nastavnika pripravniku"

Objavljeno 31.01.2013 u kategoriji Aktuelno iz rada Škole
U školi je 24. 01. održan seminar „ Mentorstvo nastavnika pripravniku“. Seminaru su prisustvovali nastavnici – mentori. Voditelj seminara bila je Tatjana Rakojević, pedagog u školi. Nastavnici su upoznati sa programom rada sa nastavnikom pripravnikom i fazama mentorskog ciklusa. Mentori su upoznati sa primjerima dobre prakse. ...

Kalendar dešavanja

Objavljeno 29.01.2013 u kategoriji KALENDAR DEŠAVANJA (školska 2012-2013)
I    P O L U G O D I Š T E 

Čestitka za Novu godinu

Objavljeno 26.01.2013 u kategoriji Literarno - novinarska radionica
 U Novoj godini želim svima, porodici, drugovima i nastavnicima da budu veseli, zdravi i čili i da ih okruže ljudi mili.   Iako više nije tajna. da ne postoji kočija bajna, koja vozi Deda Mraza, ja hoću i dalje da budem maza, koja vjeruje u čuda. I možda budem glavica luda i povjerujem da dobri deka, pod jelku stavi poklon koji čeka i da...

Ja sam Srna svog vremena

Objavljeno 26.01.2013 u kategoriji Literarno - novinarska radionica
     Znam da je u sredini u kojoj ja živim različitost između muškaraca i žena mnogo manja nego u prošlosti, ali u nekim krajevima svijeta, nažalost, još uvijek postoji.      Brunhilda je sputana u njenoj porodici i nema ona prava koja većina djece danas ima. Ona podliježe stavovima koje...

Moj prvi poljubac

Objavljeno 26.01.2013 u kategoriji Literarno - novinarska radionica
     Da li postoji čovjek na ovom svijetu koji se s´radošću i sjetom ne sjeti svog prvog poljupca? Ljubav je mnogo uzvišeno osjećanje da bih ja mogao pisati o njoj, jer ne mogu pisati o nečemu što nijesam još doživio, ali o simpatiji i prvom poljupcu koji se rodio...

Traganje

Objavljeno 26.01.2013 u kategoriji Literarno - novinarska radionica
 Gazim već dugo ka svome cilju, koračam kroz šumarak gust k´o noć crn gavran, s očima žutim, naglo mi presječe put. Taman se mislim, da l´ da ga pitam, "Da li si stvarnost il´ nečega znak???" Kao da shvata pitanje moje, liši me straha, ode u zrak.   Na kraju šumarka logorska vatra, duši je toplije s njom, kraj vatre sijeda...

U susret Novoj

Objavljeno 26.01.2013 u kategoriji Literarno - novinarska radionica
  Zamišljam Novu i susret sa njom kao da spremam se na skok preko duge neke su želje već ostvarene, naravno, brinu me i one druge.   One me brinu, ali i nose dok hvatam zalet na života dugu, šta poželjeti kad ponoć dođe, planeti, sebi i svome drugu?   Ovoga puta i nevjerne Tome kažu da biće i lijepa i...

Školsko takmičenje

Objavljeno 20.12.2012 u kategoriji TAKMIČENJE
REZULTATI

Akcija Telenora

Objavljeno 19.12.2012 u kategoriji SURFUJ PAMETNO
Telenor je u subotu 15. decembra okupio 40 osnovaca iz 20 škola i 11 gradova kako bi, zajedno sa predavačima iz Represent Communications Agencije, osnovne škole „Veljko Drobnjaković“ kao i organizacija FLEKA i Juventasa, pružio nove informacije i unaprijedio vještine ovih sada već ambasadora sigurnog Interneta. Ambasadori sigurnog Interneta aktivno su...

Čestitka zlatnim lavicama

Objavljeno 16.12.2012 u kategoriji ČESTITKA