Novosti

Najnoviji foto album: Radovi

Nastavni materijal za učenike

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Nastavni materijal za učenike
Stranica je u izradi...

Vannastavne aktivnosti učenika

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Sekcije
U toku školske godine učenici će se angažovati u sekcijama škole kojima će rukovoditi nastavnici.

SARADNJA ŠKOLE I PORODICE

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Saradnja škole
Saradnja između profesora škole i roditelje smatra se značajnim faktorom u realizaciji ciljeva vaspitanja i obrazovanja. Kvalitet te saradnje ogleda se u učestalosti individualnih kontakata, roditeljskim sastancima i dostupnosti svakog nastavnika ponaosob.

SARADNJA SA OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA SOCIJALNIM PARTNERIMA I LOKALNOM ZAJEDNICOM

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Saradnja škole
Škola njeguje dobru saradnju sa Ministarstvom prosvjete i nauke, Centrom za stručno obrazovanje , Zavodom za školstvo, Ispitnim cenrom, Institucijama vaspitanja i obrazovanja, sa srednjim školama a naročito sa školama u neposrednom okruženju (Elektrotehničkom, Hemijsko- tehnološkom i Mašinskom školom), organima lokalne samouprave, socijalnim partnerima, kulturnim institucijama i dr.Takođe, škola je uspostavila dobru saradnju sa svim osnovnim školama u opštinama Podgorica i Danilovgrad, gdje od 2007. godine vrši prezentaciju svojih usmjerenja u cilju profesionalne orjentacije učenika završnih razreda osnovne škole.

Planirane ekskurizije izleti i posjete

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Ekskurzije i izleti
Za školsku 20011/12. godinu planirana je maturska ekskurzija za drugu polovinu septembra 2011.godine. Destinacija ove ekskurzije je Podgorica - Barselona.

Ekskurzije i izleti

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Ekskurzije i izleti
Ekskurzije su fakultativni oblik nastavno – obrazovnog rada i organizuju se i realizuju radi ostvarivanja programskih sadržaja, za čiju realizaciju ne postoje uslovi u školi i mjestu boravka.

Đački parlament

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Đački parlament
Učenici jednog odjeljenja škole obrazuju odjeljenjsku zajednicu. Učenici predstavnici svih odjeljenja u školi obrazuju đački parlament.

Zanimljivosti....

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Zanimljivosti
Zanimljivosti

Eksterna matura

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Eksterna matura
Eksterna matura....

OBAVJEŠTENJE

Objavljeno 13.11.2011 u kategoriji Obavještenja
Obavještenje...