Новости

Најновији фото албум: Слике

Објављено 27.04.2010 у категорији Историјат наше школе
Непотпуна гимназија у Беранама отворена је 1913. године и постојала је до октобра 1915. године. Гимназија је поново отворена 1919. године и то као потпуна. До септембра 1933. године радила је као самоуправна, а тада је претворена у државну реалну гим��азију. У току рата гимназија је повремено радила, што је зависило од ратне ситуације. Гимназија је окупљала и у њој су се школовали кадрови који су били носиоци напредних идеја и револуционарних стремљења. Многи ученици развијали су живу политичку активност међу школском, сеоском омладином и у народу, тако да је већ створено револуционарно расположење за јулске дане 1941. године. Из ове школе је поникло преко 50 народних хероја што је риједак примјер у нашој земљи. Послије ослобођења Црне Горе од непријатеља 1945. године у Беранама је формирана нижа гимназија. Касније је гимназија прерасла у потпуну. У овим условима, број ученика је нагло повећаван, што је наметнуло потребу да се 1950. године гимназија подијели на вишу и нижу. Касније су од нижих разреда гимназије формиране двије осмогодишње школе и то Прва и Друга осмогодишња школа. Друга осмогодишња школа радила је у згради Учитељске школе, а Прва (данашња школа ,,Вукашин Радуновић“) у згради гимназије. Од 1957. године Прва и Друга осмогодишња школа радиле су у истој згради, пошто је укинута учитељска школа. Услови за рад школе били су тешки, јер није било потребних услова, нарочито просторних, за потпун рад.