Saradnja sa nevladinim organizacijama

Saradnja sa humanitarnim nevladinim organizacijama takođe je bila na zavidnom nivou u proteklom periodu. Posebno sa IRD-om i Home fondacijom. Zahvaljujući posredovanju porodice Malić, škola je od IRD-a dobila kompjuter i kancelarijski namještaj. Saradjivali smo i sa još nekim nevladinim organizacijama: „POVJERENJE“ , „SVETIONIK“ , „FORUM MNE“ …

Tokom šk.2008/2009. sarađivali smo sa nevladinim organizacijama kao što su:

 

NVO ,,Sačuvajmo zdravlje “(dr Katica Skoković)

 

NVO Udruženje prijatelja knjige-Društvo ,,Mali princ” -Tuzla

 

 

 

 

 

Izdvajamo saradnju sa sljedećim organizacijama:

*Ministarstvo prosvjete I nauke
 

*Zavod za školstvo
 

*Ispitni centrar
 

*Opština Bar - Gradonačelnik Žarko Pavićević; Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

 

*Mjesna zajednica Šušanj

 

*JU Srednja poljoprivredna škola Bar
JU OŠ „Jugoslavija” - Bar
 

*Centar za bezbjednost - Bar
 

*Dom zdravlja - Bar

 

*Bolnica u Starom Baru
 

*Zavod za zapošljavanje - Bar

 

*Crveni krst - Bar

 

*Stambena zadruga ,,Solidarno”
 

*Dom kulture - Bar

 

*Kud „Jedinstvo“ - Bar

 

*Radio Bar
 

*Cvjećara „Orhideja“ - Bar
 

*Foto studio „Petović”- Bar
 

*,,Olimia express” i ,,Đuka tors”
 

*Dječiji savez Crne Gore
 

*TV Crna Gora
 

 

 

Škola