Svi direktori

Dosadašnji direktori škole “AntoĐedović” u Baru.

 


 

 Ime i prezime:
   Period:
1.   
 Zenović Jelena
   1979 - 1991. godine
2.
 Božović Čedomir
   1991 - 1993. godine
3.
 Bojanović Slobodan
   1993 - 1997. godine
4.
 Grbavčević Zdenka
   1997 - 2000. godine
5.
 Lalatović Momčilo
   2000 - 2005. godine
6.
 Vukčević Stanka
   2005 - 2009. godine

 

7.    Vukčević Stanka    2009 -                  

 

 

Škola