OŠ "Anto Đedović"

Izaberite željeni tekst:

 

- O nama

* Istorija OŠ "Anto Đedović"

* Ime škole

* Himna

* Službe

* Svi direktori

* Kadar

* Lokacija

* Školska biblioteka

* Školski prostor - postojeći

* Literarni konkurs: ˝Kako dostojanstveni radni uslovi mogu učiniti život boljim˝

* Priznanja i nagrade škole i naših učenika

* IN MEMORIAM

 

- Saradnja

* Donatori

* Humanost na djelu

* Saradnja škole

* Saradnja škole sa nevladinim organizacijama