Ekskurzija Italija 2008

Proba

Frizeri

čni učenici

škola

Matursko 2008

žba nakita

Mljekara

Izlet

Matursko 2007

škoj

Posjeta MTF-u

Seminar zlatari

Iz frizerskog salona

žba na trgu

Pekari

šljavanja