Istorija Škole

Uvod...

Nastava se izvodi u dvije smjene. Nastavni čas teoretske nastave traje 45 minuta, a praktične nastave 6o minuta. Nedjeljni fond časova praktične nastave je 188, laboratorijskih vježbi 86, a teoretske nastave 559 časova. To je ukupno 833 časa.

Veći broj časova proizilazi zbog podjele učenika na grupe kod izvođenja laboratorijskih vježbi i izučavanja stranih jezika. U Školi je zastupljen engleski i ruski jezik. Škola ne raspolaže svojim objektom, već koristi dio zgrade koja je vlasništvo JU Srednje građevinsko-geodetske škole 'ing. Marko Radević' i paviljon koji se koristi kao hemijska laboratorija. U ovom paviljonu se nalaze četiri laboratorije za izvođenje praktičnih vježbi iz hemijske grupe predmeta, jedna mala učionica i manja prostorija koja se koristi kao pripremna laboratorijska prostorija - vagaona, za potrebe profesora i učenika hemijsko-tehnološke grupe predmeta.

Pored toga, u zgradi se nalazi sedam učionica, kabinet fizike, konfekcijska radionica, frizerski salon, zbornica, četiri kancelarije, biblioteka i kabinet za profesore fizičkog vaspitanja, kao i dvije pomoćne prostorije za tehničko osoblje. Prijepodnevna smjena počinje sa radom u 7 časova, a završava se u 13 časova. Popodnevna smjena počinje sa radom u 13,1o časova, a završava se u 19,10 časova.

Nastava u Školi se izvodi po nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo prosvjete i nauke Vlade Republike Crne Gore.

Od ove školske godine u našoj školi se izvodi nastava po novim obrazovnim programima za zanimanje frizer / frizerka, čiji je izdavač Centar za stručno obrazovanje. Na izradi novih predmetnih programa (opšteobrazovnih, stručno-teorijskih i stručnih predmeta) učestvovali su profesori koji su zaposleni u našoj školi. Posebnu novinu kod ovih obrazovnih programa predstavlja izučavanje predmeta Maternji jezik i književnosti, umjesto dosadašnjeg predmeta Srpski jezik i književnost.

Poseban izazov za Školu predstavlja mogućnost uzimanja učešća u aktuelnom procesu obrazovanja odraslih. Stručne škole biće u mogućnosti da organizuju stručno obrazovanje kadrova koji su potrebni društvenoj zajednici i preduzećima i da organizuju razne obllike obrazovanja radnih ljudi. Nastava za ova lica treba da se organizuje po nastavnom planu i programu za odrasle. Postoje tri vrste programa:

Programi stručnog osposobljavanja koji su pripremljeni za mlade. Da bi se izvršilo prilagođavanje odraslim polaznicima, treba ciljeve obrazovnog programa prilagoditi potrebama obrazovanja odraslih, definisati predmete koji nisu uslov za završetak obrazovanja odraslih, odrediti norme koje definišu uslove za napredovanje, definisati način provjeravanja i ocjenjivanja znanja i prilagoditi program realizacije praktičnog obrazovanja.

Programi stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade, ali su prilagođeni specifičnostima odraslih polaznika. Prilagođavanje se vrši na planu: organizacije obrazovanja, vremenu trajanja obrazovanja, načinu ocjenjivanja znanja i načinu napredovanja.

Programi stručnog obrazovanja koji su pripremljeni isključivo za obrazovanje odraslih. Ovi programi se rade u skladu sa Osnovama za izradu obrazovnih programa za obrazovanje odraslih.

Škola će nastojati da se u narednom periodu uključi, odnosno ispuni uslove kako bi se uključila u proces obrazovanja odraslih. Za sada Škola ispunjava kadrovske uslove, ali je potrebno upotpuniti prostorne i tehničke mogućnosti (adekvatna nastavna sredstva) za osiguranje kvaliteta rezultata.

U narednom peridu Škola bi trebala da organizuje formiranje novih obrazovnih profila: pedikir, manikir, kozmetičar, prerađivač mlijeka, vinar, podrumar, tj. one obrazovne profile za kojima postoji potreba i u privredi i u gradu. Škola posjeduje kadrovske uslove i uz odgovarajuća preuređivanja postojećeg prostora kojeg treba osposobiti za odgovarajuću namjenu, ovi obrazovni profili bili bi uspješno realizovani.

Praktično obrazovanje takođe će se realizovati u skladu sa tokovima reforme obrazovno-vaspitnog sistema u Crnoj Gori. Praktično obrazovanje je zastupljeno u nastavnim planovima i programima obrazovnih profila-zanimanja za sva područja rada. Izuzetak su jedino nastavni planovi i programi onih zanimanja kod kojih se putem vježbi mogu uspješno povezivati teorijska i praktična znanja .

Prema novim obrazovnim programima, učešće praktične nastave povećano je 50-60 %., kako bi se obezbjedilo što efikasnije sticanje stručnih kompetencija za samostalan rad u svojoj struci.

Praktična nastava se izvodi u preduzećima: KAP, DD 'Radoje Dakić', Novinsko javno preduzeće 'Pobjeda', Frizerska zadruga 'Frizer' i u privatnim frizerskim salonima, sa kojima uprava Škole sklapa Ugovore o realizaciji postojećih programa praktične nastave, koje je usvojilo Ministarstvo prosvjete i nauke Vlade Republike Crne Gore.