Novosti

Aktivnosti parlamenta u 2011 - 2012. god.

Objavljeno 11.03.2013 u kategoriji Djacki parlament
Najprije smo učestvovali na seminaru na kom je promovisan priručnik za rad sa Učeničkim parlamentom.

Šta je i kome je namijenjen Učenički parlament

Objavljeno 11.03.2013 u kategoriji Djacki parlament
Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju u članu 96. propisao je da učenici jednog odjeljenja obrazuju odjeljenjsku zajednicu.

Članovi Đačkog parlamenta naše Škole učestvovali u radu Skupštine Crne Gore

Objavljeno 10.03.2013 u kategoriji Djacki parlament
U ponedjeljak, 19. novembra 2013. godine, održano je IV zasijedanje Đačkog parlamenta u Skupštini Crne Gore koje je u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, a uz podršku kancelarije UNICEFA i Save the Children, organizovala Skupština Crne Gore.

Članovi đačkog parlamenta bili na trodnevnom seminaru u Budvi

Objavljeno 09.03.2013 u kategoriji Djacki parlament
Đački parlament naše Škole još od oktobra mjeseca 2011. godine radi u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za prava djeteta iz Podgorice. Zahvaljujući toj saradnji, četiri učenika, člana Đačkog parlamenta, i njihov koordinator, Vesna Pajković, su 10.10.2012. godine bili u Budvi na trodnevnom seminaru, a u okviru projekta "Govorimo o mogućnostima"

Djacki parlament.......

Objavljeno 26.11.2009 u kategoriji Djacki parlament
Djacki parlament ja predstavnicko tijelo ucenika skole koji im omogucava demokratski nacin udruzivanja radi zastupanja interesa, prava i obaveza svih ucenika u skoli, kao i ucesca ucenika u donosenju odluka koje se njih neposredno ticu.