Novosti

Uspjeh ucenika nakon prvog klasifikacionog perioda

Objavljeno 30.11.2010 u kategoriji Uspjeh ucenika
     Na kraju prvog klasifikacionog perioda ucenici su pokazali sljedeci uspjeh: bilo je 86 odlicnih, 85 vrlodobrih, 78 dobrih, 6 dovoljnih ucenika. Svega sa pozitivnim uspjehom bilo je  255 ucenika, sto je 72.27%.     Sa jednom nedovoljnom bilo je 20 ucenika, sa 2 nedovoljne 14, sa 3 nedovoljne 13, a sa...