Novosti

Seminar za PRNŠ

Objavljeno 10.03.2013 u kategoriji Profesionalni razvoj skole
U našoj Školi je 08.11.2012. godine održan sastanak za PRNŠ. Sastanku prisustvovali koordinatori i članovi tima za PRNŠ i iz drugih osnovnih škola u okruženju: Konjuha, Murine, Plava, Gusinja i naše Škole.

Profesionalni razvoj skole (PRNŠ)

Objavljeno 01.03.2010 u kategoriji Profesionalni razvoj skole
Osnovna Škola „Bajo Jojić" u Andrijevici ima 530 učenika i 76 zaposlena radnika. Nastava je stručno zastupljena. Pored redovnih aktivnosti u nastavnom radu osjetila se potreba da se sagleda organizacija i funkcionisanje nastavnog procesa sa razlicitih aspekata. Nastavna praksa se treba osavremenjivati i stalno preispitivati. Primjena savremene obrazovne tehnologije, saradnja i razmjena iskustva medju kolegama su nužnost.